Doktorandi

Denní doktorandi

Mgr. Miriama Hrubá

Mgr. Barbora Jaslovská - Erazmus

PhDr. Jana Koláčková - Erazmus

Mgr. Juraj Kríž

Mgr. Jana Nemcová

Mgr. Ľubica Turoňová

Mgr. Veronika Vörösová

Externí doktorandi

Ukončení doktorandi