Doktorandi

Doktorandi Katedry anglického jazyka a literatúry

Mgr. Andrea Demovičová
Mgr. Katarina Forsthuber, B.A.
PhDr. Eva Maierová
Mgr. Patricia Kotlebová
PhDr. Sylvia Kummer
PaedDr. Zuzana Vávrová

Doktorandi Katedry nemeckého jazyka a literatúry

Mgr. Edina Borovská

Doktorandi Katedry románskych jazykov a literatúr

Mgr. Iveta Dinžíková
PaedDr. Arnaud Segretain
Martina Lipková