Vedeckovýskumní pracovníci

Katedra anglického jazyka a literatúry

 

Mgr. Zuzana Husárová, PhD. (RD)

Kontakt: husarova(at)fedu.uniba.sk

+421 250 222 232

 
Mgr. Tomáš Hlava, PhD.


Kontakt: hlava(at)fedu.uniba.sk
+421 250 222 235

 

Katedra nemeckého jazyka a literatúryprof. Peter Ďurčo, PhD.

Kontakt: durco(at)fedu.uniba.sk

+421 250 222 204

 

Mgr. Roman Mikuláš, PhD.

Kontakt: mikulas(at)fedu.uniba.sk

+421 250 222 205

 

Katedra románskych jazykov a literatúr

 

Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.


Kontakt: bojnicanova(at)fedu.uniba.sk

+421 250 222 139

 

Dr. Beatriz Gómez-Pablos, PhD.

Kontakt: gomezpablos(at)fedu.uniba.sk

+421 250 222 140


Katedra slovenského jazyka a literatúryprof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc.


Kontakt: sliacky(at)fedu.uniba.sk

+421 250 222 213


 

Mgr. Monika Turočeková, PhD. (MD)


Kontakt: turocekova(at)fedu.uniba.sk

+421 250 222 218