Doktorandi

Doktorandi Katedry anglického jazyka a literatúry

Mgr. Katarina Forsthuber, B.A.
Mgr. Patricia Kotlebová
Mgr. Stanislav Kováč
PhDr. Sylvia Kummer
PaedDr. Zuzana Vávrová

Doktorandi Katedry nemeckého jazyka a literatúry

Mgr. Anna Fábová
Mgr. Zuzana Marková
Mgr. Zuzana Tomčániová

Doktorandi Katedry románskych jazykov a literatúr

Mgr. Martina Lipková