Vedecká rada časopisu

Predseda vedeckej rady – Head of Advisory Board 
prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.
Hlavný redaktor – Editor in Chief
Mgr. Roman Mikuláš, PhD.
Výkonný redaktor – Editor
Mgr. Mária Dziviaková, PhD.
Vedecká rada – Advisory Board
doc. Dr. Salustio Alvarado Socastroprof. Dr. Coman Lupu
prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.
doc. Mgr. Jana Bírová, PhD.doc. PaedDr. Adriana Pčolinská, PhD.
doc. György Domokos, PhD.prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
prom. fil. Adriana Ferenčíková, CSc.doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.
doc. PhDr. Ivica Kolenčáni Lenčová, PhD.prof. PhDr. Eva Tandlichová, CSc.
prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc.prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.
doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD.prof. PhDr. Nina Vietorová, Csc.
doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.prof. Dr. Bodo Zelinsky