Redakčná rada časopisu

Redakčná rada – Editorial Board   
Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.Mgr. Ľubica Horváthová, PhD.
PhDr. Sylvia Brychová, CSc.PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.
Mgr. Eva Faithová, PhD.Dr. Michele Paolini
Dr. Beatriz Gómez-Pablos, PhD.PhDr. Radoslav Pavlík, PhD.
M. A. Carola Heinrich, Dr. phil.PaedDr. Martina Šipošová, PhD.