Štúdium

 

Informácie pre uchádzačov o štúdium na KRJL

Akreditované študijné programy

 

Katedra románskych jazykov a literatúr zabezpečuje výučbu v 2 odboroch bakalárskeho a 2 odboroch magisterského štúdia:

 • Cudzie jazyky a kultúry
 • Učiteľstvo akademických predmetov

Pre študentov bakalárskeho štúdia všetkých odborov zabezpečujeme predmety:

 • Výberový románsky jazyk pre začiatočníkov I. a II.

Pre absolventov vysokých škôl ponúkame:

 • Rigorózne konanie

ODBOR: 2.1.32. CUDZIE JAZYKY A KULTÚRY (jednoodborové štúdium)

Bakalárske štúdium

Francúzsky jazyk a kultúra

 • Študijný program
 • Obhajoba záverečnej práce

Španielsky jazyk a kultúra

 • Študijný program
 • Obhajoba záverečnej práce

Magisterské štúdium

Románske jazyky a kultúry


ODBOR: 1.1.1. UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV (dvojodborové štúdium)

Bakalárske štúdium

Francúzsky jazyk a literatúra (v kombinácii)

 • Študijný program
 • Obhajoba záverečnej práce

Španielsky jazyk a literatúra (v kombinácii)

 • Študijný program
 • Obhajoba záverečnej práce

Magisterské štúdium

Francúzsky jazyk a literatúra (v kombinácii)

 

Španielsky jazyk a literatúra (v kombinácii)