Ubytovanie a cesta k nám

Štipendisti CEEPUS, účastníci Letnej univerzitnej konferencie budú ubytovaní v Hoteli AKADEMIK na Vazovovej ulici. Raňajky sú v cene ubytovania.