Katedra psychológie a patopsychológie

2. ročník študentskej vedeckej konferencie

Druhý ročník študentskej konferencie záverečných prác je úspešne za nami. Ďakujeme všetkým za účasť a zaujímavé príspevky. Bližšie informácie nájdete na stránke konferencie

Ponuka bakalárskeho a magisterského štúdia 

Katedra psychológie a patopsychológie v akademickom roku 2017/18 ponúka bakalársky a magisterský študijný program Učiteľstvo psychológie v kombinácii a bakalársky študijný program Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím. Ak o nás chcete vedieť viac, pozrite si aj našu interaktívnu ponuku študijných programov.

Ponuka celoživotného vzdelávania

Katedra psychológie a patopsychológie ponúka učiteľom a učiteľkám možnosť absolvovať rigorózne pokračovanie, rozširujúce štúdium predmetu psychológia a akreditované inovačné vzdelávanie pre učiteľov a učiteľky psychológie.

Informácie a oznamy pre študentov a študentky

Aktuálne informácie, oznamy, podklady k predmetom a publikácie na stiahnutie nájdete v časti Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK.