Katedra psychológie a patopsychológie

Pozvánka pre študentov a študentky

Pozývame študentov a študentky na podujatie zamerané na poradenstvo v osobnom a kariérovom raste, ktoré sa bude konať 20. 11. 2017.

50 rokov patopsychológie na PdF UK

Výučbe a výskumu v oblasti psychológie ľudí s postihnutím sa na našom pracovisku venujeme už 50 rokov. Toto jubileum si spoločne pripomenieme 15.11.2017 o 14.00 hod. Viac informácií v pozvánke.

Pozvánka na workshop v rámci Týždňa vedy a techniky

Katedra psychológie a patopsychológie pozýva učiteľov a učiteľky na workshop projektu KEGA pod názvom Možnosti rozvoja naratívnych kompetencií u detí. Cieľom workshopu je predstaviť slovenskú adaptáciu metodiky naratívneho formátu Hocus&Lotus a možnosti jej použitia u detí, ktoré nastupujú do školy a neovládajú dostatočne slovenský jazyk. Workshop sa bude konať 10.11.2017 od 14.00 hod. v budove PdF UK na Šoltésovej ul. 4.

Ponuka bakalárskeho a magisterského štúdia 

Katedra psychológie a patopsychológie v akademickom roku 2017/18 ponúka bakalársky a magisterský študijný program Učiteľstvo psychológie v kombinácii a bakalársky študijný program Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím. Ak o nás chcete vedieť viac, pozrite si aj našu interaktívnu ponuku študijných programov.

Ponuka celoživotného vzdelávania

Katedra psychológie a patopsychológie ponúka učiteľom a učiteľkám možnosť absolvovať rigorózne pokračovanie, rozširujúce štúdium predmetu psychológia a akreditované inovačné vzdelávanie pre učiteľov a učiteľky psychológie.

2. ročník študentskej vedeckej konferencie

Druhý ročník študentskej konferencie záverečných prác je úspešne za nami. Ďakujeme všetkým za účasť a zaujímavé príspevky. Bližšie informácie nájdete na stránke konferencie

Informácie a oznamy pre študentov a študentky

Aktuálne informácie, oznamy, podklady k predmetom a publikácie na stiahnutie nájdete v časti Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK.