KONFERENCIE

Doc. Daniel Matej a naši doktorandi Erika Krkošková a Nikolaj Nikitin sa dňa 20.10. 2016 zúčastnili na medzinárodnej konferencii XXVII. MUSICA VIVA IN SCHOLA ,,Hudební výchova - terra cognita III., na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.
(foto: N. Nikitin)