Projekty a aktivity katedry

22. -23. marca 2016 bude na Katedre hudobnej výchovy prebieha intenzívny kurz hudobnej kreativity SLYŠET JINAK zameraný na možnosti rozvíjania tvorivých schopností prostredníctvom hudobných činností a elementárneho komponovania v škole: iniciačné cvičenia, koncentračné, komunikačné a kompozičné hry, tvorba grafických partitúr, interpretácia, performancie. Netradičné hudobné nástroje. Bezbariérová hudobná výchova. Hudobno - animačné programy. Kurz bude zakončený koncertom, na ktorom zaznejú nové hudobné kompozície vytvorené študentmi v rámci kurzu a performancie lektorov.

Lektori: prof. Mgr. MgA. Vít ZOUHAR, PhD., Mgr. Gabriela COUFALOVÁ, PhD., Mgr. Gabriela VŠETIČKOVÁ, PhD., Mgr. Jaromír SYNEK, PhD. z Katedry hudobnej výchovy PdF Univerzity Palackého v Olomouci.