Aktuality katedry hudobnej výchovy

Krištáľové krídlo 2016

 Krištáľové krídlo je každoročne udeľované ocenenie osobnostiam na Slovensku, ktoré dosiahli vo svojom odvetví mimoriadnej odbornosti a úspechu. Jej cieľom je vyzdvihnúť osobnosti, ktoré svojou prácou a výsledkami zviditeľnili nielen seba a svoj odbor, ale aj našu krajinu.
V sekcii Hudba je nominovaný aj náš kolega Ivan Šiller
kristalovekridlo.sk/aktualny-rocnik/nominovane-osobnosti-za-rok-2016/