Zamestnanci

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra výtvarnej výchovy
docent vysokej školy, univerzity

Mgr. Pavol Breier, ArtD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra výtvarnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 121
Miestnosť
115
Publikačná činnosť

doc. akad. mal. Martin Činovský, ArtD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra výtvarnej výchovy
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/502 22 128
0905 612 607
Miestnosť
S-132

akad. soch. Alojz Drahoš, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra výtvarnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
00421949719797
02/502 22 124
Miestnosť
S-124
Publikačná činnosť

doc. akad. mal. Stanislav Harangozó

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra výtvarnej výchovy
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/502 22 127
Miestnosť
S-131
Publikačná činnosť

Daniela Jakalová

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra výtvarnej výchovy
sekretárka, sekretár

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra výtvarnej výchovy
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/502 22 126
Miestnosť
Š-125

prof. PhDr. Jozef Leikert

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra výtvarnej výchovy
profesor vysokoškolský, univerzitný

PhDr. Ľuboslav Moza

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra výtvarnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 129
Miestnosť
S-133
Publikačná činnosť

Mgr. art. Ľubomír Purdeš, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra výtvarnej výchovy
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane