Konzultačné hodiny a kontakt

Riaditeľka ústavu

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. pondelok: 13.30 - 15.30
(č.d.: R-206, tel.:+421 2 49287207, mail: vancova@fedu.uniba.sk) utorok: 13.30 - 15.30

Vedúca katedry

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD. utorok: 13.00 - 15.00
(č.d.: R-5, tel.: +421 2 49287156, mail: harcarikova@fedu.uniba.sk) streda: 13.30 - 15.30

Tajomníčka katedry

PaedDr. Monika Šulovská, PhD. utorok: 9.00 - 11.00
(č.d.: R-108, tel.: +421 2 49287108, mail: sulovskamonika@gmail.com) štvrtok: 14.00 - 16.00

Profesori

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, PhD. podľa dohody mailom
(č.d.: R-107, tel.: +421 2 49287107, bartonova@ped.muni.cz)    
     
prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. utorok: 13.00 - 15.00
(č.d.: R-202, tel.: +421 2 49287202, tarcsiova@fedu.uniba.sk) streda: 10.15 - 11.15 (tút.)
  streda: 13.00 - 15.00
     
prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. pondelok: 13.30 - 15.30
(č.d.: R-206, tel.:+421 2 49287207, mail: vancova@fedu.uniba.sk) utorok: 13.30 - 15.30

Docenti

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD. utorok: 13.00 - 15.00
(č.d.: R-5, tel.: +421 2 49287156, mail: harcarikova@fedu.uniba.sk) streda: 13.30 - 15.30
     
doc. PhDr. Alexandra Biščo Kastelová, PhD. streda: 9.00 - 11.00
(č.d.: R-106, tel.: +421 2 49287106, mail: kastelova@fedu.uniba.sk)    
     
doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD. utorok: 9.00 - 12.00
(č.d.: R-109, tel.: +421 2 49287109, mail: lopuchova@fedu.uniba.sk) štvrtok: 10.00 - 11.00 tútor
     
doc. Mgr. Margita Schmidtova, PhD. streda: 10.00 - 12.00
(č.d.: R-109, tel.: +421 2 49287109, mail: schmidtova@fedu.uniba.sk) štvrtok: 8.00 - 10.00

Pedagogickí a vedeckí pracovníci

PhDr. Mariena Bartunková streda: 15.15 - 16.00
(č.d.: R-105, tel.: +421 2 49287105, mariena.bartunkova@gmail.com)   19.00 - 19.45
     
Mgr. Flóra Bergendiová pondelok: 13.30 - 14.15
(č.d.: R-103, tel.: +421 2 49287103,flora.bergendiova@fsport.uniba.sk) utorok: 11.00 - 11.45
     
Juraj Čúzy    
(č.d.: R-101, tel.: +421 2 49287101, mail: juraj.cuzy@zsidrotarska.sk)    
     
Mgr. Mária Fuchsová, PhD. utorok: 10.30 - 12.00
(č.d.: R-104, tel.: +421 2 49287104, mail: fuchsova@fedu.uniba.sk) streda: 10.30 - 12.00
     
Mgr. Klaudia Guštafíková utorok: 9.00 - 12.30
(č.d.: R-113, tel.: +421 2 49287220, mail: gustafikova@fedu.uniba.sk)    
     
PhDr. Viera Hauskrechtová pondelok: 13.00 - 15.30
(č.d.: R-113, tel.: +421 2 49287220, viera.hauskrechtova@gmail.com)    
     
Mgr. Marek Hlina    
(č.d.: R-105, tel.: +421 2 49287105, mail: marek.hlina@bee.sk)    
     
Mgr. Katarína Hybenová, PhD. pondelok: 15.00 - 16.30
(č.d.: R-101, tel.: +421 2 49287101, mail: k.priesterova@gmail.com) štvrtok: 8.30 - 10.00
     
Mgr. Zuzana Juráneková pondelok: 14.00 - 15.00
(č.d.: R-101, tel.: +421 2 49287101, mail: juranekova@gmail.com) utorok: 14.00 - 15.30
     
Mgr. Monika Lofflerová pondelok: 13.30 - 15.30
(č.d.: R-107, tel.: +421 2 49287107, lofflerova.monika@gmail.com)    
     
Mgr. Diana Mosná, PhD. pondelok: 10.00 - 12.00
(č.d.: R-104, tel.: +421 2 49287104, mail: dianasvancarova@gmail.com) utorok: 13.00 - 15.00
     
PhDr. Ondrej Németh, PhD. utorok: 10.00 - 12.00
(č.d.: R-106, tel.: +421 2 49287106, mail: nemeth.ondrej@gmail.com) streda: 10.00 - 12.00
     
PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD. utorok: 9.00 - 11.00
(č.d.: R-104, tel.: +421 2 49287104, mail: osvaldova@fedu.uniba.sk) štvrtok: 12.30 - 14.30
     
PhDr. Peter Pavlis, CSc. utorok: 12.30 - 14.30
(č.d.: R-106, tel.: +421 2 49287106, mail: ppavlis51@gmail.com) štvrtok: 13.30 - 14.30
     
MUDr. Judita Slezáková, CSc. utorok: 10.30 - 12.30
(č.d.: R-103, tel.: +421 2 49287103, mail: slezakova@fedu.uniba.sk)    
     
PaedDr. Valéria Stašiaková utorok: 15.30 - 16.30
(č.d.: R-107, tel.: +421 2 49287107, mail: v.stasiakova@gmail.com) štvrtok: 14.00 - 15.30
     
PaedDr. Monika Šulovská, PhD. utorok: 9.00 - 11.00
(č.d.: R-108, tel.: +421 2 49287108, mail: sulovskamonika@gmail.com) štvrtok: 14.00 - 16.00
     
PaedDr. František Valášek, PhD. pondelok: 13.30-15.30
(č.d.: R-105, tel.: +421 2 49287105, mail: valasek@fedu.uniba.sk)    

Doktorandi

Mgr. Klaudia Guštafíková utorok: 9.00 - 12.30
(č.d.: R-113, tel.: +421 2 49287220, mail: gustafikova@fedu.uniba.sk)    
     
Mgr. Ľubomír Harinek utorok: 12.30 - 14.30
(č.d.: R-107, tel.: +421 2 49287107, mail: lubo.harinek@gmail.com) piatok: 10.00 - 12.00
     
Mgr. Ivana Janurová utorok: 11.30 - 12.30
(č.d.:R-23, tel.:+421 2 49287100, mail: ivana.janurova@gmail.com) streda: 12.00 - 15.00
     
Mgr. Lucia Kráľovičová    
(č.d.:R-23, tel.:+421 2 49287100, mail: kralucana@gmail.com)    
     
Mgr. Monika Lofflerová    
(č.d.: R-107, tel.: +421 2 49287107, mail: lofflerova.monika@gmail.com)    
     
Mgr. Kristína Nagyová pondelok: 11.00 - 13.00
(č.d.:R-23, tel.:+421 2 49287100, mail: nagyova.kristina25@gmail.com) štvrtok: 9.00 - 11.00
     

Materská dovolenka

PaedDr. Silvia Ďurkovičová, PhD.

PaedDr. Tatiana Gogová, PhD.

PaedDr. Andrea Prečuchová-Štefanovičová, PhD.