Aktuality

NOTA BENE: témy diplomových a bakalárskych prác pre akademický rok 2018/2019

ZOBRAZIŤ TÉMY 

KONFERENCIA: Špeciálna pedagogika ako vedný a študijný odbor v 50. ročnej reflexii

Ústav špeciálnopedagogických štúdií a Katedra špeciálnej pedagogiky Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu, ktorá sa bude konať 29. novembra 2017 v budove Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského na Račianskej 59 v Bratislave.

Program (doplníme neskôr)

 

 

 

 

Správne číslo účtu pre platby za účasť na konferencii: 
SK92 8180 0000 0070 0008 3741 
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Variabilný symbol: 109130