Aktuality

Harmonogram - kolokviálne obhajoby bakalárskej práce a magisterské štátnice - 29.5.2017 - 22.6.2017!

Kolokviálne obhajoby bakalárskej práce.

Magisterské štátnice.

Rozvrh - externisti - letný semester 2017

Rozvrh - externisti - letný semester 2017

Nové témy bakalárskych a diplomových prác 2017

V nasledujúcom súbore si môžete nájsť "Nové témy bakalárskych a diplomových prác 2017". Všetky témy treba osobne konzultovať u školiteľa a až potom odovzdať prihlášku (jednu na sekretariát a jednu školiteľovi).