zamestnanci

PhDr. Martina Čierna, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra sociálnej práce
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Miestnosť
Š-6
Publikačná činnosť

Ing. Ľubica Jenčopaľová

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra sociálnej práce
sekretárka, sekretár

PhDr. Pavol Kopinec, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra sociálnej práce
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Estera Köverová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra sociálnej práce
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra sociálnej práce
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/502 22 110
Miestnosť
S-38
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra sociálnej práce
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra sociálnej práce
docent vysokej školy, univerzity

PhDr. Jana Pružinská, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra sociálnej práce
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 111
Miestnosť
S-39
Publikačná činnosť

Marcela Sárközyová

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra sociálnej práce
sekretárka, sekretár

Mgr. Martin Valentíny, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra sociálnej práce
odborný asistent vysokej školy, univerzi