Aktuality

 

OZNAM PRE ŠTUDENTOV

Z dôvodu neprítomnosti Mgr. Martina Valentínyho, PhD. bude v dňoch 28. 11. a 29. 11. 2017 prebiehať výučba predmetov Formy a metódy sociálnej práce, Supervízia v sociálnej práci a Naratívna terapia formou samoštúdia odbornej literatúry. Týka sa to ročníkov 2r. Bc. stupeň a 2r. Mgr. stupeň odboru sociálna práca.  Študenti obdržia konkrétne informácia o spôsobe výučby na predchádzajúcich prednáškach a formou e-mailu.

 

 

Oznam pre študentov odboru sociálna práca (magisterské denné štúdium):

Výučba predmetu Teórie sociálnej práce sa dňa 21.11. 2017 neuskutoční. Zároveň oznamujem, že KH z 21.11. 2017 presúvam na iný termín (termín oznámim dodatočne v rubrike aktuality na webovej stránke KSP). Ďakujem za pochopenie.

Dr. Lulei

OZNAM PRE ŠTUDENTOV

dnes 20.11.2017 budú prednášky  s PhDr. Pavol Kopinec, PhD. – Diplomový seminár, Ľudia bez domova a sociálna práca zrušené z dôvodu neodkladných pracovných povinností

 

 

 

VIANOČNÝ BAZÁR DOBRÝCH VECÍ

Oznam pre študentov

prednáška Základy ekonómie dňa 14.11.2017 bude z dôvodu choroby zrušená

 

 

Oznam pre študentov II. ročníka odboru sociálna práca (MGR, denné štúdium)

Z dôvodu účasti na zasadnutí výboru MS SR sa dňa 13.11. 2017 výučba predmetu Systémové teórie v sociálnej práci konať nebude. Ďakujem za pochopenie.

Dr. Lulei

OZNAM pre študentov Mgr. štúdia

bloková výučba s pani doc. PhDr. Ľubou Pavelovou, PhD.

 – Socioterapia a resocializácia sa z dôvodu prebiehajúcej

praxe prekladá z 9.112017 na 23.11. 2017.

 

 

 

OZNAM PRE ŠTUDENTOV

prednášky s pani Mgr. Estera Kövérová, PhD. z predmetov:

Metódy kvalitatívneho výskumu

Metódy kvantitatívneho výskumu

Všeobecná pedagogika

sa v týždni od 6.10. do 10.10.2017 nebudú konať z dôvodu účasti na zahraničnom projekte

 

 

 

BLOKOVÁ VÝUČBA s doc. PhDr. Ľubou Pavelovou, PhD.

 v dňoch 26.10. a 9.11.2017  sa uskutoční v čase od 8:00 do 18:00 hod.

 v miestnosti č. Š28 (Šoltésovej 4)

26.10.2017 Sociálna práca s rodinou

9.11.2017 Socioterapia a resocializácia

 

 

OZNAM

rektorské voľno 31.10.2017

dekanské voľno 2.11.2017

budovy Pedagogickej fakulty UK budú uzatvorené

aj v dňoch 30.10.2017 a 3.11.2017

čiže celý týždeň od 30.10.2017 do 3.11.2017

budú budovy školy zatvorené

 

 

OZNAM

prednášky dňa 19.10.2017 s pani doc. PhDr. Barbarou Nowak, PhD. budú z dôvodu choroby zrušené. 

Ďakujeme za pochopenie


Bakalárske a diplomové práce 2018/2019

 

<output>Bakalarske_a_diplomove_prace</output>

---------------------------------------

 Zmena konzultačných hodín

Mgr. Estera Kövérová, PhD.

Po: 16:00 - 18:00

Ut:  13:00 - 15:00

St:   10:30 - 11:30 (tútorské)

Jana Pružinská

Konzultačné hodiny v stredu 18.10.2017 sa posúvajú na utorok 17.10.2017, od  11:30 - 13:00, pričom riadne konzultácie v utorok tiež zostávajú. Ďakujem.


Oznam pre študentov

prednášky s pánom prof. PhDr. Vaskom Kusinom, DrSc.  budú prebiehať budúci týždeň

od 16. 10. 2017 riadne podľa aktuálneho rozvrhu.

Oznam pre študentov

prednášky dňa 09.10.2017 s PhDr. Holoničom budú z dôvodu choroby zrušené

 

 

Oznam pre študentov denného štúdia

kurz „Služby zamestnanosti“ bol z rozvrhu vymazaný z dôvodu nižšieho počtu prihlásených študentov ako 10. Do konca týždňa je možné zapísať si iný kurz.

______________________________________

 

 

OZNAM pre študentov 2. roč. Bc. Hodnotenie a posudzovanie v SP a 2. roč. Mgr. Relaxačné techniky - prednášky s PhDr. Janou Pružinskou, PhD. dňa 3.10.2017 zrušené z dôvodu choroby.

Za pochopenie ďakujeme.

Vážení študenti, 

prednášky s pani PhDr. Janou Pružinskou, PhD. dnes t.j. 02.10.2017 z predmetov Manažment kvality o 13:00 hod. a Metódy rozvoja pracovníka o 15:00 hod. sú zrušené z dôvodu choroby.

Ďakujeme za pochopenie.

Čas konzultačných hodín v ZS 2017/2018 (25.09. - 22.12. 2017)

UTOROK: 14:00 - 15:30

Konzultácie sú (po predchádzajúcej dohode osobne alebo mailom) možné i mimo času konzultačných hodín.

Dr. LULEI

Jana Pružinská

Oznam pre poslucháčov 2. mgr. denné štúdium! Dohody s novými vedúcimi  vašich diplomových prác je potrebné urobiť najneskôr do 6.10.2017. Následne tieto zmeny nahláste na sekretariát katedry. Ďakujem.


Jana Pružinská

Dňa 18.9.2017o 12:30 sa uskutoční tútorské stretnutie pre denných poslucháčov 2. roč. magisterského štúdia v m. č. 52. Teším sa na stretnutie s vami.


Podujatie určené pre študentov a študentky odboru sociálna práca.

Nesie názov STUDENT CAMP a už o 7 dní končí prihlasovanie na toto podujatie (presne 21.9.2017) .

Účastnícky poplatok nie je žiaden, ubytovanie a stravovanie zabezpečujú organizátori.

 

Je to naozaj hodnotné stretnutie preto budeme radi, keď túto možnosť využije čo najviac študentov.

 

Viac info nájdete na stránke http://socialnapraca.sk/plancinnosti2017/student-camp/