Zamestnanci

prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.

E-mail:batorova(at)fedu.uniba.sk
Telefón:02/502 22 213
Miestnosť:Š 316

Mgr. Ľubica Blažencová, PhD. - lektorát

E-mail:blazencova(at)fedu.uniba.sk
Telefón:02/502 22 218
Miestnosť:Š 327

Mgr. Mária Dziviaková, PhD.

E-mail:dziviakova(at)fedu.uniba.sk
Telefón:02/502 22 215
Miestnosť:Š 318

Mgr. Eva Faithová, PhD.

E-mail:faithova(at)fedu.uniba.sk
Telefón:02/502 22 212
Miestnosť:Š 314

Mgr. Ľubica Horváthová, PhD.

E-mail:lhorvathova(at)fedu.uniba.sk
Telefón:02/502 22 215
Miestnosť:Š 318

prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc.

E-mail:kacala(at)fedu.uniba.sk
Telefón:02/502 22 214
Miestnosť:Š 317

Mgr. Miloš Ondráš, PhD.

E-mail:ondras(at)fedu.uniba.sk
Telefón:02/502 22 211
Miestnosť:Š 311

prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc.

E-mail:sliacky(at)fedu.uniba.sk
Telefón:02/502 22 213
Miestnosť:Š 316

doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.

E-mail:srank(at)fedu.uniba.sk
Telefón:02/502 22 211
Miestnosť:Š 313

Mgr. Monika Turočeková, PhD. - MD

E-mail:frankova(at)fedu.uniba.sk
Telefón:02/502 22 218
Miestnosť:Š 327