Katedra slovenského jazyka a literatúry

PLÁNOVANÉ PRACOVNÉ CESTY VYUČUJÚCICH

Mgr. Mária Dziviaková, PhD.: 12. 9. 2017

Mgr. Eva Faithová, PhD.: 13. – 14. 9. 2017

Mgr. Ľubica Horváthová, PhD.: 11. – 12. 9. 2017 

prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc.: 13. – 14. 9. 2017

doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.: 18. – 19. 9. 2017

V týchto dňoch vyučujúci nebudú študentom k dispozícii.

 


 

 

VÝSLEDKY SEKČNÉHO KOLA ŠVOUČ

VIII. ROČNÍK SÚŤAŽE

ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ, ODBORNEJ

a umeleckej ČINNOSTI

na ústave filologických štúdií PdF Uk

 

 

VÝSLEDKY SEKČNÉHO KOLA ŠVOUČ

 

 

12. 4. 2017 sa konalo súťažné kolo ŠVOUČ v Sekcii pre jazykovedu a moderné filológie.

Ocenenie získali:

Bakalársky stupeň:

Veronika JAKUBOVÁ: Stationenlernen – eine neue Lehr- und Lernkultur. KNJL, 2. ročník

Magisterský stupeň:

Bc. Anna BUKOVINOVÁ: Podoby motívu mlčania a motívu samoty v románe Janka Silana Dom opustenosti. KSJL, 1. ročník 

Bc. Marek MATUŠOV: Vocabulaire des dérivés des mots fréquents en français / Glosár derivátov najpoužívanejších slov vo francúzštine. KRJL, 1. ročník

Bc. Ráchel ORVOŠOVÁ: Pastirčákova kresba, čo ožila ako moderné evanjelium pre pluralitnú spoločnosť. KSJL, 1. ročník

 

 

 

Gratulujeme!

Objavili sme facebook.