Profily zamestnancov

PaedDr. Róbert OSAĎAN, PhD.

Vedúci katedry

 

miestnosť: Š-233

kontakt: 02/50 222 156

konzultačné hodiny: utorok 10:30 - 12:30 hod

                                     streda 12:30 - 14:30 hod

 

VEDECKÁ ČINNOSŤ:

Aktualizuje sa.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ:

Aktualizuje sa.

Prof. PhDr. Mária KOŽUCHOVÁ, CSc.

miestnosť: Š-234

kontakt: 02/50 222 157

 

 

Prof. PaedDr. Marián MERICA, PhD.

miestnosť: Š-237

kontakt: 02/50 222 167

konzultačné hodiny: utorok 10:00 - 12:00 hod (Mlynská dolina)

                                      štvrtok 10:30 - 12:30 hod (Šoltésovej, č. m. 237)

Doc. RNDr. Edita PARTOVÁ, CSc.

miestnosť: Š-242

kontakt: 02/50 222 146

konzultačné hodiny: utorok 14:00 - 16:00 hod.

                                     (ďalšie dni po dohode cez email)

Doc. PaedDr. Dušan KOSTRUB, PhD.

miestnosť: Š-219

konzultačné hodiny:

pondelok 14:00 - 16:00 hod.

utorok 13:00 - 15:00 hod.

 

Materiál pre študentov rozširujúceho štúdia - PPT

Doc. PaedDr. Lilla KOREŇOVÁ, PhD.

miestnosť: Š-232

kontakt: 02/50 222 155

konzultačné hodiny: pondelok 13:00 - 15:00 hod.

                                      utorok 12:00 - 13:00 hod.

                                      štvrtok 14:00 - 15:00 hod.

(konzultačné hodiny je potrebné si vopred dohodnúť emailom)

- AIS koordinátor

- koordinátor pre externé štúdium

PaedDr. Art Jaromíra PÚČIKOVÁ, PhD.

miestnosť: Š-231

kontakt: 02/50 222 154

konzultačné hodiny:  pondelok: 10:00-12:00

                                       štvrtok: 12:30-13:30

                                       štvrtok: 15:00 - 16:00

Mgr. Mária BELEŠOVÁ, PhD.

miestnosť: Š-235

kontakt: 02/50 222 158

konzultačné hodiny: pondelok: 11:30-12:30

                                      streda: 10:30-12:30

 

- študijný poradca pre Bc. štúdium (tútor)

Mgr. Martina BIELOVÁ, PhD.

aktuálne: rodičovská dovolenka

Mgr. Ivan ČAVOJSKÝ, PhD.

miestnosť: Š-232

kontakt: 02/50 222 155

konzultačné hodiny:

pondelok: 9:00-11:00

pondelok: 14:00-15:00 Tútor

utorok: 10:00-12:00  

 

- Študijný poradca pre Mgr. štúdium (tútor)

- Koordinátor rozširujúceho štúdia

Mgr. Jana NEMCOVÁ, PhD.

miestnosť: Š-235

kontakt: 02/50 222 158

konzultačné hodiny: pondelok: 13:00 - 15:00 hod.

                                     streda: 13:00 - 15:00 hod.

- katedrová rozvrhárka, webmaster

Mgr. Lenka SZENTESIOVÁ, PhD.

miestnosť: Š-235

kontakt: 02/50 222 158

konzultačné hodiny: streda 9:00 - 11:00 hod.

                                     štvrtok 9:00 - 11:00 hod.

- Erazmus koordinátor

Bc. Kristína LÓCI

Sekretárka katedry

miestnosť: Š-216

kontakt: 02/50 222 151