PaedDr. Lujza KOLDEOVÁ, PhD.

Konzultačné hodiny v letnom semestri akademického roka 2016/2017

Počas výučby:

DeňHodinaPoznámka
pondelok        
10.00 - 11.00 h.
(Tútor PG - Bc.)                         
Moskovská č. 3, miestnosť č. M313
(termín konzultácie odporúčam dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailového kontaktu)
utorok
09.00 - 10.30 h.
12.30 - 15.00 h. 

 

Počas skúškového  obdobia: formou osobnej a elektronickej komunikácie


Poštová adresa:

Pedagogická fakulta UK

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Kontaktná adresa:

Pedagogická fakulta UK

Moskovská 3

811 08  Bratislava

Č. dv.:  313