PaedDr. Dorota SMETANOVÁ, PhD.

Konzultačné hodiny v letnom semestri akademického roka 2016/2017

Počas výučby:

DeňHodinaPoznámka
  pondelok

 

09.30 - 10.30 h. (tútorské)
Moskovská č. 3, miestnosť č. M 315
(termín konzultácie odporúčam dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailového kontaktu)
štvrtok
11.30 - 15.30 h.

 

Počas skúškového  obdobia: formou osobnej a elektronickej komunikácie


Poštová adresa:

Pedagogická fakulta UK

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Kontaktná adresa:

Pedagogická fakulta UK

Moskovská 3

811 08  Bratislava

Č. dv.:  315