Mgr. Tina KATUŠČÁKOVÁ, PhD., r.Hudáková

Konzultačné hodiny v letnom semestri akademického roka 2016/2017

Počas výučby:

DeňHodinaPoznámka
utorok
09.00 - 11.00 h.  
14.30 - 16.30 h.
Moskovská č. 3, miestnosť č. M318
(termín konzultácie odporúčam dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailového kontaktu)
streda               
09.00 - 10.00 h. 
(Tútorské pre Mgr. VUZ)                                                              

 

Počas skúškového  obdobia: formou osobnej a elektronickej komunikácie


Poštová adresa:

Pedagogická fakulta UK

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Kontaktná adresa:

Pedagogická fakulta UK

Moskovská 3

811 08  Bratislava

Č. dv.:  318