Mgr. Štefánia FERKOVÁ, PhD.

Konzultačné hodiny v letnom semestri akademického roka 2016/2017

Počas výučby:

DeňHodinaPoznámka
pondelok     
13.00 - 14.00 h.    
(tútor VUZ - Mgr.1. roč)                                               

 

Moskovská č. 3, miestnosť č. M 316

(termín konzultácie odporúčam dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailového kontaktu)


utorok
09.00 - 11.00 h.
streda
10.00-12.00 h.

 

Počas skúškového  obdobia: formou osobnej a elektronickej komunikácie


Poštová adresa:

Pedagogická fakulta UK

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Kontaktná adresa:

Pedagogická fakulta UK

Moskovská 3, č. d. 316

811 08  Bratislava