Ing. Eva TÓBLOVÁ, PhD.

Konzultačné hodiny v letnom semestri akademického roka 2016/2017

Počas výučby:

DeňHodinaPoznámka
utorok        
11.00 - 14.00 h.  
(Tútor VUZ)                          

 

Moskovská č. 3, miestnosť č. M313

(termín konzultácie odporúčam dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailového kontaktu)


streda
13.30 - 15.30 h. 

 

Počas skúškového  obdobia: formou osobnej a elektronickej komunikácie


Poštová adresa:

Pedagogická fakulta UK

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Kontaktná adresa:

Pedagogická fakulta UK

Moskovská 3

811 08  Bratislava

Č. dv.:  313