doc. PhDr. Zlatica BAKOŠOVÁ, CSc.

Konzultačné hodiny v letnom semestri akademického roka 2016/2017

Počas výučby:

DeňHodinaPoznámka
utorok        
11.00  -  12.00  h.          
Moskovská č. 3, miestnosť č. M314
(termín konzultácie odporúčam dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailového kontaktu)
štvrtok

 

10.30  -  12.30  h.
14.00 - 15.00 h.  

 

Počas skúškového  obdobia: formou osobnej a elektronickej komunikácie


Poštová adresa:

Pedagogická fakulta UK

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Kontaktná adresa:

Pedagogická fakulta UK

Moskovská 3

811 08  Bratislava

Č. dv.:  314