doc. PaedDr. Mojmír VÁŽANSKÝ, CSc.

Konzultačné hodiny v letnom semestri akademického roka 2016/2017

Počas výučby:

DeňHodinaPoznámka
pondelok  
streda
10.45 - 13.15 h.          
08.15 - 09.45 h.
Moskovská č. 3, miestnosť č. M319
(termín konzultácie odporúčam dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailového kontaktu)

 

Počas skúškového  obdobia: formou osobnej a elektronickej komunikácie


Poštová adresa:

Pedagogická fakulta UK

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Kontaktná adresa:

Pedagogická fakulta UK

Moskovská 3

811 08  Bratislava

Č. dv.:  319