doc. PaedDr. Jitka PREVENDÁROVÁ, PhD.

Konzultačné hodiny v letnom semestri akademického roka 2016/2017

Počas výučby:

Deň
Hodina
Poznámka
  utorok    
12.30 - 13.30 h.                
Moskovská č. 3, miestnosť č. M316
(termín konzultácie odporúčam dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailového kontaktu)
streda
9.30 - 12.30

 

Počas skúškového  obdobia: formou osobnej a elektronickej komunikácie


Poštová adresa:

Pedagogická fakulta UK

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Kontaktná adresa:

Pedagogická fakulta UK

Moskovská 3

811 08  Bratislava

Č. dv.:  316