doc. Ing. Roman HRMO, PhD.

Konzultačné hodiny v letnom semestri akademického roka 2016/2017

Počas výučby:

DeňHodinaPoznámka
 štvrtok    
   11.30 - 13.30  h.            
Moskovská č. 3, miestnosť č. M318
(termín konzultácie odporúčam dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailového kontaktu)

 

Počas skúškového  obdobia: formou osobnej a elektronickej komunikácie


Poštová adresa:

Pedagogická fakulta UK

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Kontaktná adresa:

Pedagogická fakulta UK

Moskovská 3

811 08  Bratislava

Č. dv.:  318