Zamestnanci

Oddelenie pedagogiky

Profesori a docenti


prof. PhDr. Jozef PŠENÁK, CSc.

Miestnosť: 319

Tel.: +421/2/50222 339

E-mail: psenakfedu.uniba.sk

 

prof. Ing. Peter PLAVČAN, CSc.

Miestnosť: 314

E-mail: plavcanfedu.uniba.sk

Tel.:+421/2/50222334

 

doc. PaedDr. Dušan KOSTRUB, PhD.,min. prof.

Miestnosť: 314

E-mail:kostrub@fedu.uniba.sk

Tel.:+421/2/50222334

 

doc. PaedDr. Mária PISOŇOVÁ, PhD.

spolugarantka študijného programu Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii (Bc., Mgr.)

spolugarantka študijného programu Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (Bc.)

Miestnosť: 308

Tel.: +421/2/50222 329

E-mail: pisonovafedu.uniba.sk

 


doc. PhDr. Jiří PROKOP, Ph. D.

Miestnosť: 315

Tel.: +421/2/50222 335

E-mail: prokopfedu.uniba.sk

doc. PaedDr. Mojmír VÁŽANSKÝ, CSc.

Door: 319

Tel.: +421/2/50222328

E-mail: vazanskyfedu.uniba.sk

 

doc. Ing. Roman HRMO, PhD.

Miestnosť: 318

Tel.: +421/2/50222338

E-mail: hrmofedu.uniba.sk

 

Odborní asistenti

Mgr. Štefánia FERKOVÁ, PhD. (rod. Fešková)

Miestnosť: 316

Tel.: +421/2/50222 336

E-mail: ferkovafedu.uniba.sk

 

Mgr. Adriana NAGYOVÁ, PhD.

Miestnosť: 311

Tel.:+421/2/50222 331

E-mail: nagyovafedu.uniba.sk

 

Mgr. Tina KATUŠČÁKOVÁ, PHD., r. Hudáková

Miestnosť: 318

Tel.: +421/2/50222 338

E-mail: tina.katuscakova@uniba.skPaedDr. Lujza KOLDEOVÁ, PhD.

Vedúca Oddelenia Pedagogiky

Miestnosť: 313

Tel.: +421/2/50222 333

E-mail: koldeovafedu.uniba.sk


 
Mgr. et Ing. Jozef STRAKOŠ, PhD.

Miestnosť: 307

Tel.: +421/2/50222 328

E-mail: strakosfedu.uniba.sk

 

Ing. Eva TÓBLOVÁ, PhD.

Miestnosť: 313

Tel.: +421/2/50222 333

E-mail: toblovafedu.uniba.sk

 

PaedDr. Ján ZÁHOREC, PhD.

Miestnosť: 308

Tel.: +421/2/50222329

E-mail: zahorec@fedu.uniba.sk


Sekretariát

Agnesa KAPINAJOVÁ

Miestnosť: 312

Tel: +421/2/50222 332

E-mail: kapeso(at)fedu.uniba.sk

Oddelenie sociálnej pedagogiky

Profesori a docenti

 

prof. PhDr. Zdeněk OBDRŽÁLEK, DrSc.

Miestnosť: 316

Tel.: +421/2/50222 336

E-mail: obdrzalekfedu.uniba.sk

 

doc. PaedDr. Jitka PREVENDÁROVÁ, PhD.

Miestnosť: 316

Tel.: +421/2/50222 336

E-mail: prevendarovafedu.uniba.sk

 

doc. PaedDr. Mojmír VÁŽANSKÝ, CSc.

Miestnosť: 319

Tel.: +421/2/50222328

E-mail: vazanskyfedu.uniba.sk

 

doc. PhDr. et Ing. Jan KOSTELNÍK, PhD.

Miestnosť: 307

Tel.: +421/2/50222 328

Email: kostelnikfedu.uniba.sk

 
Odborní asistenti

PaedDr. Dorota SMETANOVÁ, PhD.

vedúca Oddelenia sociálnej pedagogiky

Miestnosť: 315

Tel.: +421/2/50222 335

E-mail: smetanovafedu.uniba.sk

Sekretariát

Agnesa KAPINAJOVÁ

Miestnosť: 312

Tel: +421/2/50222 332

E-mail: kapeso(at)fedu.uniba.sk