Študijní poradcovia - tútori

Tútor pre študijný program Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii

  • PaedDr. Lujza Koldeová, PhD. - tútorka pre študijný program Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii - Bc. (koldeova@fedu.uniba.sk) 
  • Mgr. Štefánia Ferková, PhD. - tútorka pre študijný program Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii Mgr. (ferkova@fedu.uniba.psk) 

Tútor pre VUZ (pedagogicko-psychologický a spoločenskovedný základ učiteľstva)

  • Ing. Eva TÓBLOVÁ, PhD. - tútor pre VUZ (pedagogicko-psychologický a spoločenskovedný základ učiteľstva) - Bc. 1. až 3 roč.  (toblovafedu.uniba.sk)
  • Mgr. Tina KATUŠČÁKOVÁ, PhD. (r. Hudáková) - tútorka pre VUZ (pedagogicko-psychologický a spoločenskovedný základ učiteľstva) - Mgr. 1. a 2. roč. (tina.katuscakova@uniba.sk)

Tútor pre VUZ (pedagogicko-psychologický a spoločenskovedný základ učiteľstva) – externé štúdium

  • Mgr. Zuzana BRUNCLÍKOVÁ, PhD. - tútorka pre VUZ (pedagogicko-psychologický a spoločenskovedný základ učiteľstva) – všetky ročníky Bc. a Mgr. (brunclikova@fedu.uniba.sk)

Tútor pre študijný program Sociálna pedagogika a vychováteľstvo (SOPG)

  • PaedDr. Dorota Smetanová, PhD. - tútorka pre študijný program Sociálna pedagogika a vychováteľstvo (SOPG) - Bc. (smetanova@fedu.uniba.sk)