Kontakt

Mgr. Adriana NAGYOVÁ, PhD.

vedúca Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky

Miestnosť: 311

Tel.: +421/2/50222 331

E-mail: nagyovafedu.uniba.sk

 

PaedDr. Lujza KOLDEOVÁ, PhD. 

vedúca Oddelenia pedagogiky

<output>vedúca Oddelenia sociálnej pedagogiky</output>

Miestnosť: 313

Tel.: +421/2/50222 333

E-mail: koldeovafedu.uniba.sk

 

PaedDr. Dorota SMETANOVÁ, PhD.

vedúca Oddelenia sociálnej pedagogiky

Miestnosť: 315

Tel.: +421/2/50222 335

E-mail: smetanovafedu.uniba.sk

 

Sekretariát

Agnesa KAPINAJOVÁ

Miestnosť: 312

Tel: +421/2/50222 332

E-mail: kapesofedu.uniba.sk