Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky

Bakalársky stupeň (Bc.)

  • Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii
  • Pedagogicko-psychologický a spoločenskovedný základ učiteľstva (tzv. Všeobecný učiteľský základ - VUZ)
  • Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

Magisterský stupeň (Mgr.)

  • Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii
  • Pedagogicko-psychologický a spoločenskovedný základ učiteľstva (tzv. Všeobecný učiteľský základ - VUZ)

Rigorózne konanie (PaedDr.)

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky má právo konať rigorózne konanie (PaedDr.) v študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov študijného programu Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii.  

Doplňujúce pedagogické štúdium

Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky taktiež poskytuje Doplňujúce pedagogické štúdium (v skratke DPŠ).