Zamestnanci

doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/502 22 205
Miestnosť
S-310
Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/502 22 205
Miestnosť
S-310
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
profesor vysokoškolský, univerzitný
Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
docent vysokej školy, univerzity
Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

PaedDr. Peter Gergel, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

prof. Mgr. Peter Ďurčo, CSc.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/502 22 206
Miestnosť
S-311
Publikačná činnosť

Mgr. Roman Mikuláš, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/502 22 205
Miestnosť
S-310
Publikačná činnosť

Mgr. Simona Tomášková

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Dr. phil. Carola Heinrich

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
lektor vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť