KONTAKT a KONZULTAČNÉ HODINY

Adresa a kontakt

ADRESA:

Pedagogická fakulta, Ústav psychologických a logopedických štúdií, Katedra logopédie, Račianska ul., č. 59, 813 34 Bratislava

Lokalizácia pracoviska: Moskovská 3, prízemie vpravo

 

tel. číslo:  02 / 50222307 

e-mail: kl@fedu.uniba.sk

Konzultačné hodiny v ZS 2017/18

Prof. Cséfalvay

 Pondelok

13:00 - 14:30

Utorok

13:00 - 14:30

Prof. Kerekrétiová

Utorok

9:30 - 12:00

Štvrtok

12:00 - 13:30

Doc. Marková

 Pondelok

10:00 - 11:30

Utorok

10:00 - 11:30

Dr. Kapalková

 Pondelok

10:30 - 12:00

Streda

10:00 - 11:30

Tútor: 

9:00 - 10:00

Dr. Miššíková

 Pondelok

11:00 - 12:30

 Streda

 11:00 - 12:30

Dr. Buntová

(čiastočný úväzok)

Streda

12:00 - 14:00

 

 

 

Konzultačné hodiny v ZS 2017/18 - Doktorandi

Mgr. Mičianová

Pondelok

10:00 - 12:00

 

Mgr. Kevická

Utorok

 9:00 - 11:00