Štruktúra katedry

Mgr. Pavol Janoško, PhD.

vedúci Katedry liečebnej pedagogiky

č. dverí pracovne: 245

telef. kontakt: +421 2 50222161

e-mail: pavol.janoskouniba.sk

 

Konzultačné hodiny pre ZS 2016/2017:

utorok:  10:00 – 12:00

streda:   13:00 - 15:00

Prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.

č. dverí pracovne: 210

telef. kontakt:

e-mail:

 

Konzultačné hodiny pre ZS 2016/2017:

utorok:    12:30 – 14:30

doc. PaedDr. Katarína Majzlanová, PhD.

č.dv. pracovne: S 209

telef. kontakt: +421 2 50222147

e-mail: majzlanova(at)fedu.uniba.sk

 

Konzultačné hodiny pre ZS 2016/2017:

utorok:   12:30 - 14:30

streda:   11:30 - 13:30

 

 

Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD.

odborný asistent

č.dv. pracovne: S 243

telef. kontakt:  +421 2 50222228

e-mail: dluckafedu.uniba.sk

 

Konzultačné hodiny pre ZS 2016/2017:

streda: 15:00 - 17:00

Mgr. Petra Mitašíková, PhD.

odborný asistent

č.dv. pracovne: S 246

tel. kontakt: +421 2 50222162

e-mail: petra.mitasikova(at)gmail.com

 

Konzultačné hodiny pre ZS 2016/2017:

utorok:  12:00 – 13:00

štvrtok: 12:00 – 13:00

Mgr. Ivana Lištiaková, PhD.

č.dv. pracovne: S 246

tel. kontakt:  +421 908 548 339, +421 940 372 780

e-mail: listiakova(at)fedu.uniba.skivana.listiakova(at)gmail.com

Web: ivana.listiakova.eu

 

Konzultačné hodiny pre ZS 2016/2017

utorok: 10:00 - 11:30

streda:   9:00 – 10:30

PhDr. Erika Tichá, PhD.

č.dv. pracovne: S 246

e-mail: erika.ticha(at)mail.telekom.sk

 

Konzultačné hodiny pre ZS 2016/2017:

streda: 13:00 – 14:00

PaedDr. Monika Stupková, PhD.

č.dverí: 210

telef. kontakt:

e-mail:

 

Konzultačné hodiny pre ZS 2016/2017:

pondelok: 15:00 – 16:00