Katedra didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní

Docenti

doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.

doc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD.  - poverená vedením katedry

doc. RNDr. Edita Partová, CSc.

doc. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.

 

Pedagogickí a vedeckí pracovníci

Mgr. Mária Fuchsová, PhD. - webmaster katedry

Mgr. Denis Líška, PhD. 

PaedDr. Ján Záhorec, PhD.

 

Kontakty zamestnancov

 

Docenti

doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD. - č. m. 237, kl. 167

doc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD. -  č. m. 232, kl. 155

doc. RNDr. Edita Partová, CSc. - č. m. 242, kl. 146

doc. PaedDr. Katarína Žilková, PhD. - č. m. 234, kl. 157

 

Pedagogickí a vedeckí pracovníci

Mgr. Mária Fuchsová, PhD. - č. m. 236, kl. 166

Mgr. Denis Líška, PhD. - č. m. 236, kl. 166

PaedDr. Ján Záhorec, PhD. - č. m. 236, kl. 166