Harmonogram štúdia na PdF UK v akademickom roku 2016/2017

Zápis a prijímacie skúšky

ZÁPIS:

OD

DO

Denné  Bc. a Mgr. Štúdium

30. 8. 2016

14. 9. 2016

Externé  Bc. a Mgr. Štúdium

30. 8. 2016

14. 9. 2016

Prijímacie SKÚŠKY bc. a Mgr.

 

 

Termín  talentových  prijímacích skúšok

15. 5. 2017

19. 5 2017

Termín písomných prijímacích skúšok

12. 6. 2017

16. 6. 2017

PhD. ŠTÚDIUM (denné, externé)

 

 

Zápis PhD. Štúdium

8. 9. 2016

9. 9. 2016

Prijímacie skúšky PhD.,  I. kolo

22. 6. 2017

27. 6. 2017

Prijímacie skúšky PhD.,  II. kolo

23. 8. 2017

25. 8. 2017

Zimný semester 2016/2017

ZS  2016/2017

OD

DO

Slávnostné otvorenie akademického roka – aula UK (Šafárikovo nám. 6, BA)

19. 9.2016 o 11,00 hod.

 

Výučba (13 týždňov)

19. 9. 2016 

16. 12. 2016

Doplňujúci zápis predmetov (študenti)

19. 9. 2016

2. 10. 2016

Priebežná výučba (11 týždňov)

19. 9. 2016

2. 12. 2016

Hodnotiaci týždeň predmetov priebežnej výučby

28. 11. 2016

2. 12. 2016

Výcviky a predmety blokovej výučby, nahradzovanie výučby (2 týždne)

5. 12. 2016

16. 12. 2016

Hodnotiaci týždeň predmetov blokovej výučby, výcvikov

12. 12. 2016

16. 12. 2016

Skúškové obdobie

2.1.2017

17.2.2017

Skúškové obdobie pre účastníkov akademickej mobility v ZS

2. 1. 2017

17. 3. 2017

PRAXE:

 

 

Praxe Učiteľstvo akademických a umelecko-výchovných predmetov:

 

 

Hospitačná pedagogická prax  B / Pedagogická prax 1 (B) (Bc., 2. ročník)

14. 10. 2016

25. 11. 2016

Súvislá pedagogická prax A, B / Pedagogická prax 3 (A, B) (Mgr., 2. ročník)

19. 9. 2016

14. 10. 2016

Praxe OSTATNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 

 

Jednoodborová priebežná pedagogická a odborná prax

3. 10. 2016

2. 12. 2016

Jednoodborová súvislá pedagogická a odborná prax

5. 12. 2016

16. 12. 2016

Letný semester 2016/2017

LS  2016/2017

OD

DO

Povinná inštruktáž tútorov pre študentov končiacich ročníkov

20. 2. 2017

24. 2. 2017

Výučba (14 týždňov)

20. 2. 2017

26. 5. 2017

Doplňujúci zápis predmetov (študenti)

20. 2. 2017

5. 3. 2017

Priebežná výučba (12 týždňov)

20. 2. 2017

12. 5. 2017

Hodnotiaci týždeň predmetov priebežnej výučby

9. 5. 2017

12. 5. 2017

Výcviky a predmety blokovej výučby, nahradzovanie výučby (2 týždne)

15. 5. 2017

26. 5. 2017

Hodnotiaci týždeň predmetov blokovej výučby, výcvikov

22. 5. 2016

26. 5. 2017

Skúškové obdobie

29. 5. 2017

30. 6. 2017

Skúškové obdobie pre účastníkov akademickej mobility v LS

29. 5. 2017

30. 7. 2017

KONČIACI ŠTUDENTI

 

 

Hodnotiaci týždeň predmetov pre končiace ročníky

2. 5. 2017

5. 5. 2017

Skúškové obdobie pre  končiace ročníky

9. 5. 2017

19. 5. 2017

PRAXE:

 

 

Praxe  Učiteľstvo akademických a umelecko-výchovných predmetov:

 

 

Hospitačná pedagogická prax  A / Pedagogická prax 1 (A) (Bc., 1. ročník)

24. 3. 2017

28. 4. 2017

Priebežná pedagogická prax  A, B/ Pedagogická prax 2 (A, B) (Mgr., 1. ročník)

13. 2. 2017

17. 3. 2017

Praxe  OSTATNÉ  ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 

 

Jednoodborové priebežné pedagogické a odborné praxe

6. 3. 2017

12. 5. 2017

Jednoodborová súvislá pedagogická a odborná prax pre končiace ročníky

13. 2. 2017

 

10. 3. 2017

Jednoodborová súvislá pedagogická a odborná prax

15. 5. 2017

26. 5. 2017

Štátne skúšky

ŠTÁTNE SKÚŠKY

OD

DO

ZIMNÝ TERMÍN:

 

 

Termín odovzdania záverečnej práce

 

14. 12. 2016

Termín prihlásenia na štátnu skúšku

 

14. 12. 2016

Termín štátnej skúšky z UZ

17. 1. 2017

18. 1. 2017

Termín štátnej skúšky s obhajobou záv. práce

19. 1. 2017

20. 1. 2017

Termín štátnej skúšky bez obhajoby záv. práce

23. 1. 2017

24. 1. 2017

 

 

 

Jarný termín:

 

 

Termín odovzdania záverečnej práce

 

19. 4. 2017

Termín prihlásenia na štátnu skúšku

 

19. 5. 2017

Termín štátnej skúšky z UZ

29.5. 2017

2. 6. 2017

Termín štátnej skúšky s obhajobou záv. práce

29.5. 2017

16. 6. 2017

Termín štátnej skúšky bez obhajoby záv. práce

19. 6. 2017

23. 6. 2017

 

 

 

Letný termín – opravný a náhradný:

 

 

Termín odovzdania záverečnej práce

 

3. 7. 2017

Termín prihlásenia na štátnu skúšku

 

3. 7. 2017

Termín štátnej skúšky z UZ

21. 8. 2017

22. 8. 2017

Termín štátnej skúšky s obhajobou záv. práce

21. 8. 2017

23. 8. 2017

Termín štátnej skúšky bez obhajoby záv. práce

23. 8. 2017

25. 8. 2017

Štátne skúšky - PhD. štúdium

ŠTÁTNE SKÚŠKY -  PhD. štúdium

DO

Termín odovzdávania prihlášky  a minimovej práce  na dizertačnú skúšku  (pre denných študentov)

28. 2. 2017

Termín odovzdávania prihlášky  a minimovej práce  na dizertačnú  (pre externých  študentov)

31. 8. 2017

Termín odovzdania záverečnej práce  –  dizertačnej práce

24. 4. 2017

Obhajoby dizertačných prác

jún – august 2017