Dôležité oznamy pre študentov

Slávnostné otvorenie ak. roka 2017/2018

Vážení študenti,

v súvislosti so slávnostným otvorením akademického roka 2017/18 - dňa 25.9.2017 - v aule Pedagogickej fakulty UK o 9.00 hodine a v aule UK o 11.00 hodine pani dekanka uvoľňuje študentov a pedagógov z vyučovania od 08.00 hodiny do 13.00 hodiny.

 

Študijné oddelenie

Referát sociálnych vecí - oznam o dočasnej zmene úradných hodín

V čase od 11.9. do 29.9.2017 budú úradné hodiny na Referáte sociálnych vecí nasledovné:

Pondelok12,00 - 15,00
Utorok9,00 - 11,00
Streda12,00 - 15,00
Štvrtok9,00 - 11,00

 

Upozornenie: dňa 14.9.2017 nebudú úradné hodiny.

 

I. Martincová

Referát sociálnych vecí

Ponuka odborných, pedagogických a výskumných stáží v Štátnom pedagogickom ústave

Vážení študenti,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že ŠPÚ ponúka možnosť absolvovať odbornú prax pre študentov učiteľských študijných programov v činnostiach, ktoré uskutočňuje. Pre talentovaných študentov - praktikantov ponúknu aj ďalšiu užšiu spoluprácu.

ŠPÚ je priamo riadenou organizáciou MŠ SR, ktorá sa primárne zameriava na plnenie úloh v oblasti rezortného výskumu, odborno-metodického usmerňovania, zabezpečovania odborného a metodického riadenia škôl a školských zariadení. Predmetom činnosti ŠPÚ je aplikovaný výskum, kurikulárne dokumenty, metodické a vzdelávacie činnosti pre tvorbu školskej politiky a prax materských, základných a stredných škôl v pôsobnosti ministerstva, výstupy koncepčného a aplikačného charakteru potrebné pre výchovno-vzdelávaciu činnosť škôl, školských zariadení a riadiacu a metodickú prácu orgánov štátnej správy v školstve.

V prípade záujmu je potrebné poslať návratku spolu so životopisom na: spu(at)statpedu.skPREVZATIE DOKLADOV O UKONČENÍ ŠTÚDIA

Oznamujeme Vám, že absolventi, ktorí si neprevzali diplomy o ukončení vysokoškolského štúdia v roku 2015 a skôr boli odovzdané do Archívu UK, na základe žiadosti adresovanej pracovníkom Archívu UK si ich tam môžu prevziať.