OZNAMY pre študentov

Pedagogická a odborná prax v AR 2017/2018

V akademickom roku 2017/2018 bude pedagogická a odborná prax organizovaná v termínoch podľa schváleného harmonogramu štúdia nasledovne:

Zimný semester 2017/2018

PRAXE:

 

 

Praxe Učiteľstvo akademických a umelecko-výchovných predmetov:

 

 

Pedagogická prax 1 (B) (Bc., 2. ročník)

23. 10. 2017

27. 10. 2017

Pedagogická prax 2 (A, B) (Mgr., 1. ročník)

6. 11. 2017

1. 12. 2017

Praxe OSTATNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 

 

Jednoodborová priebežná pedagogická a odborná prax

9. 10. 2017

1. 12. 2017

Jednoodborová súvislá pedagogická a odborná prax

11. 12. 2017

22. 12. 2017

 

Letný semester 2017/2018

PRAXE:

 

 

Praxe  Učiteľstvo akademických a umelecko-výchovných predmetov:

 

 

Pedagogická prax 1 (A) (Bc., 1. ročník)

9. 4. 2018

13. 4. 2018

Pedagogická prax 3 (A, B) (Mgr., 2. ročník)

19. 2. 2018

6. 4. 2018

Praxe  OSTATNÉ  ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 

 

Jednoodborové priebežné pedagogické a odborné praxe

5. 3. 2018

27. 4. 2018

Jednoodborová súvislá pedagogická a odborná prax pre končiace ročníky

19. 2. 2018

 

16. 3. 2018

Jednoodborová súvislá pedagogická a odborná prax

7. 5. 2018

18. 5. 2018