Komisie

KOMISIE 

Pedagogická komisia AS UK PdF

Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.- predsedníčka
PaedDr. Dagmar Blight, PhD.
doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.
Mgr. Martin Kuruc, PhD.
Mgr. Lenka Sokolová, PhD.
PaedDr. Monika Šulovská, PhD.
doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.
Ekaterina Catasonová
Viktória Erčeyová
Martina Kinová
Zuzana Pallová

Komisia AS UK PdF pre rozvoj a vedu

PhDr. Viera Andreánska, CSc.- predsedníčka
doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.
doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.
doc. Mgr. art. Daniel Matej, ArtD.
Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.
doc. Mgr. Margita Schmidtová, PhD.
Viktória Erčeyová
Bc. Maroš Gápa
Patrik Kozár

Finančná komisia AS UK PdF

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.- predseda
Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD.
PhDr. Martina Čierna, PhD.
doc. Martin Činovský, akad. mal. ArtD.
doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.
JUDr. Marta Kečkéšová, PhD.
PaedDr. Dorota Smetanová, PhD.
doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.
Bc. Maroš Gápa
Martina Kinová
Mário Obročník
Bc. Róbert Zsembera

Právna a etická komisia AS UK PdF

prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.- predseda
PhDr. Katarína Cabanová, PhD.
JUDr. Marta Kečkéšová, PhD.
prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.
Mgr. Katarína Priesterová
Bc. Róbert Zsembera

Komisia AS UK PdF pre zahraničné veci

PaedDr. Dagmar Blight, PhD.- predsedníčka
PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.
PhDr. Jana Pružinská, PhD.