Členovia akademického senátu

Predsedníčka: PhDr. Katarína Cabanová, PhD.

Podpredseda zamestnaneckej časti: prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.

Podpredseda študentskej časti: Bc. Róbert Zsembera

Tajomníčka: PaedDr. Dorota Smetanová, PhD.

Zoznam členov zamestnaneckej časti

PhDr. Viera Andreánska, CSc.
PaedDr. Dagmar Blight, PhD.
PhDr. Katarína Cabanová, PhD.
doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD.
doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.
Mgr. Martin Kuruc, PhD.
prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.
prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.
PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.
doc. Mgr. art. Daniel Matej, ArtD.
Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Jaromíra Púčiková, PhD.
PaedDr. Dorota Smetanová, PhD.
doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.

Zoznam členov študentskej časti

Viktória Erčeyová
Bc. Maroš Gápa
Martina Kinová
Patrik Kozár
Mário Obročník
Zuzana Pallová
Bc. Róbert Zsembera