Krátkodobé pobyty pracovníkov

Na základe Výzvy na krátkodobé pobyty pracovníkov, vyhlásilo Oddelenie medzinárodných vzťahov UK výsledky pre rok 2017 nasledovne:

  1. Karlova univerzita Praha: doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.
  2. University of Regensburg: doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc.
  3. Jagiellonian University Krakow: PhDr. Nataša Ondrušková, CSc.
  4. Complutense University of Madrid: doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.