Aktuálne ponuky

Dodatočná výzva na výberové konanie na mobility Erasmus+ na letný semester v akademickom roku 2017/2018

Vzhľadom na nevyčerpané finančné prostriedky vyhlásilo Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK dodatočnú výzvu na uskutočnenie výberových konaní na mobilitu Erasmus+ štúdium na letný semester akademického roka 2017/2018. V prípade záujmu o mobilitu:

Úspešnosť realizácie mobility závisí od:

  • stihnutia termínov zahraničných univerzít
  • počtu voľných miest na študentskú mobilitu v danej zmluve Erasmus+
  • zladenia študijných povinností na PdF UK v letnom semestri.