Vyhľadávanie zamestnancov

PaedDr. Silvia Adamová

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského
Doktorand (2.dDUP15/x, externý)

PhDr. Viera Andreánska, CSc.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra psychológie a patopsychológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 341
Miestnosť
M-409
Publikačná činnosť

PhDr. Miroslav Andreánsky, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra psychológie a patopsychológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/502 22 120
Miestnosť
M-314
Publikačná činnosť

Mgr. Monika Andrejčáková, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra románskych jazykov a literatúr
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 132
Miestnosť
S-136
Publikačná činnosť

Marie Bajnarová

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského
Doktorand (8.dDUP15, denný)

Mgr. Alena Bakošová

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského
Doktorand (1.dPEP15/x, externý)

Mgr. Mária Balážová

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského
Doktorand (1.dSPP15, denný)

Mgr. Antónia Bartošová

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Akademická knižnica
vedúca
Telefón
02/502 22 417
Miestnosť
S-111
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra slovenského jazyka a literatúry
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/502 22 213
Miestnosť
S-316
Publikačná činnosť

Mgr. Mária Belešová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra preprimárnej a primárnej edukácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť