Mgr. Milada Scherhauferová, PhD.

 

pracovné zaradenie:
odborný asistent

miestnosť:
Šoltésovej; č.d. 231

telefón:
+421/2/50222 154

email:
scherhauferova(at)fedu.uniba.sk

konzultačné hodiny:

utorok 9:00 – 10:00
streda 13:00 – 15:00

piatok 15:00 – 17:00