Mgr. Natália Hoľvová

Vzdelanie:

2011- súčasnosť      Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra sociálnej práce - denný doktorand
Téma dizertačnej práce: Mladí ľudia a užívanie alkoholu: Otázky, intervencie a postoje
Školiteľ: Prof. Malcolm Payne

2009 - súčasnosť     Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra sociálnej práce       
Téma rigoróznej práce: Príspevok sociálneho pracovníka k formovaniu hodnôt u detí a mládeže na školách         

2004 - 2009 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského Katedre sociálnej práce na Pedagogickej fakulte UK
Téma diplomovej práce: Nezamestnanosť mladých ľudí, ich životný štýl a možnosti uplatnenia sa na trhu práce
vedúci diplomovej práce: PhDr. Ladislav Vaska, PhD. ukončené Mgr. štúdium

 

Ďalšie vzdelávanie:

2009                        Štátna jazyková škola

                               Anglický jazyk - štátna skúška

2007                        Diak University Pieksämäki, Fínsko

                                Erasmus - Multicultural societies

2005, 2006, 2007      Work and Travel USA - Summer program

 

Zamestnanie:

2012-                       Barocc Communication Group, s.r.o.

                                obchodný manažér

2010 - 2012              Markíza Slovakia, spol. s r.o.

                                redaktor Centra interaktivity - www.markiza.sk

2008 - 2009              People’s Development

                                jazykový lektor - anglický jazyk

                                koordinátor kurzov

2006 -                       ReLeaf Slovensko a ReLeaf Europe

                                 prezident

2004 - 2005               OZ Odyseus

                                 terénny pracovník