Aktuality zo sveta umenia... vernisáže, výstavy, pozvánky


DIPLOMOVKY

Diplomové práce študentov Katedry výtvarnej výchovy

Katedra Výtvarnej výchovy PdF UK a študenti Vás pozývajú na výstavu diplomových prác.

Vernisáž výstavy sa uskutoční  26. 6. 2014 o 17:00 v Hudobnej sieni Bratislavského hradu. Súčasťou vernisáže budú aj sprievodné podujatia študentov Katedry hudobnej výchovy PdF UK.

Tešíme sa na Vás.

Pozvánku si môžete stiahnuť tu


ŠVOUČ

Celoslovenská prehliadka Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti

Spoločnosť Artem a Katedra výtvarnej výchovy Vás srdečne pozývajú na slávnostnú vernisáž celoslovenskej prehliadky ŠVOUČ výtvarných odborov pod záštitou dekanky PdF UK prof. PaeDr. Alice Vančovej, CSc., ktorá sa uskutoční 1. júla 2014 o 17:00 v Galérii Slovenského rozhlasu.

Na výstave je prezentovaný výber výtvarných diel študentov

Katedry výtvarnej výchovy PdF UK v Bratislave

Katedry výtvarnej tvorby a výchovy PdF UKF v Nitre

Katedry výtvarnej kultúry PdF UMB v Banskej Bystrici

Katedry výtvarného umenia PF KU v Ružomberku

Katedry výtvarnej výchovy a umenia FF PU v Prešove.

Tešíme sa na Vás.

Pozvánku si môžete stiahnuť tu