Katedra sociálnej práce

Sídlo:                                       Korešpondenčná adresa:

Šoltésovej 4                              Račianska 59

811 01  Bratislava                       813 34 Bratislava

Tel.: 02/502 221 05                    Tel.: 02/492 871 11 - ústr.

E-mail: ksp(at)fedu.uniba.sk          www.fedu.uniba.sk

www.fedu.uniba.sk

Budova PdF UK v Bratislave, Šoltésovej 4