Deň otvorených dverí

 

Pedagogická fakulta UK v Bratislave

Vás pozýva na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

21. januára 2017

12:30 – 15:30 hod.

Račianska ul. 59, Bratislava

 

Program a bližšie informácie

 

 

Program

12:30 – 12:40 otvorenie DOD, základné informácie o možnostiach štúdia na Pedagogickej fakulte a podmienkach prijímacieho konania pre akademický rok 2017/18


12:40 – 15:30 rozdelenie návštevníkov podľa záujmu o jednotlivé študijné programy, presun na sekcie, kde záujemcovia získajú podrobnejšie informácie o štúdiu na jednotlivých katedrách

 

Sprievodné akcie

12:30 – 15:30 výstava výtvarných prác študentov (vstupná hala PdF)

12:30 – 15:30 kontinuálne premietanie prezentácie o PdF UK, jednotlivých katedrách fakulty a prijímacom konaní (vstupná hala PdF)

12:40 – 15:30 možnosť komunikácie so študentmi fakulty o ich vlastných skúsenostiach a štúdiu (členovia študentskej komory)

 

Ako sa k nám dostanete:

Autobusová stanica Mlynské Nivy: trolejbus 202 a 210 na zastávku Račianske mýto, prechod na električkovú zastávku Račianske mýto (smer Rača), prestup na električku 3, 5, 6 na zastávku Pionierska alebo Ursínyho.

Železničná stanica Vinohrady: električkou 3, 5, 6 na zastávku Pionierska alebo Ursínyho.

Hlavná stanica: trolejbus 201 a 210 alebo autobus 61, 74 na zastávku Račianske mýto, prechod na električkovú zastávku Račianske mýto (smer Rača), prestup na električku 3, 5, 6 na zastávku Pionierska alebo Ursínyho.

Centrum Bratislavy (v blízkosti Filozofickej fakulty UK): autobus 50 zo zastávky Malá scéna, na zastávku OD Slimák.

Centrum Bratislavy (v blízkosti Filozofickej fakulty UK): električka 3 zo zastávky  Šafárikovo námestie, na zastávku Pionierska alebo Ursínyho.